Web Analytics
Visie | Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister – Oficina di Registro Civil y Censo Aruba
Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Visie

Om ons hoofddoel te bereiken is niet alleen het hebben van opgeleid en gekwalificeerd personeel een randvoorwaarde, maar ook een goed ingerichte IT- infrastructuur en digitalisering zijn van groot belang. Hierdoor zal de dienst zich in het bijzonder richten teneinde de serviceverlening zo modern en betrouwbaar mogelijk te kunnen maken.

De aandacht zal in het bijzonder zijn gericht op het zorgdragen voor een efficiënte, effectieve en zorgvuldige werkwijze die ervoor moet zorgen dat de dienst over betrouwbare gegevens beschikt, waardoor ze niet alleen een betrouwbare partner is in de keten, maar bijvoorbeeld ook voor andere overheidsorganisaties, het publiek en de samenleving in het algemeen, die wij namelijk ten dienste staan.

Openbaarheid van bestuur, deugdelijkheid van bestuur, integriteit van onze ambtenaren staan centraal.

Een correct, betrouwbaar bevolkingsregister is van essentieel belang ter voorkoming van nadelige fiscale, sociale en veiligheidsaspecten. Alhoewel een goede terugkoppeling van andere partners/ overheidsdiensten in de keten en het geven van juiste informatie door het publiek, een noodzakelijk vereiste is voor de dienst om te kunnen garanderen dat Aruba over een correct bevolkingsregister beschikt, zal de dienst zorgdragen om alles wat in haar macht ligt te doen om over een schoon bevolkingsregister te kunnen beschikken.

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie