Web Analytics
Inschrijving | Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister – Oficina di Registro Civil y Censo Aruba
Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Inschrijving

Komt u vanuit het buitenland en gaat u zich op Aruba vestigen? Dan dient u zich te laten inschrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

De volgende personen kunnen dit doen via het digitaal loket (Digilok):

 • Nederlanders geboren op Aruba; en
 • personen die zich binnen een periode van vijf jaar opnieuw willen inschrijven.

Voor overige inschrijvingen dient een afspraak te worden gemaakt.

1. Inschrijvingen via het digitaal loket (Digilok)
Bij Digilok kunnen de volgende personen zich inschrijven door het invullen van het digitale formulier inschrijving en na het scannen van de hieronder genoemde documenten:

 • Nederlanders geboren op Aruba; en
 • andere personen die zich binnen een periode van vijf jaar opnieuw willen inschrijven.

Na controle van uw verzoek wordt u opnieuw in het bevolkingsregister ingeschreven. U wordt hiervan per e-mail in kennis gesteld.

Meesturen

  • kopie geldig paspoort.
  • Een huur- of koopcontract van de woning of schriftelijke toestemming van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u zich vanuit Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op Aruba komt vestigen.
  • Indien u gehuwd of gehuwd bent geweest, of een geregistreerd partnerschap (GP) hebt of hebt gehad, een origineel afschrift van uw huwelijksakte/akte van GP en/of echtscheidingsakte/akte beëindiging GP. Is het huwelijk/GP ontbonden door het overlijden van uw echtgenoot/partner, dan dient u een afschrift  van de overlijdensakte mee te sturen. Voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van het Ministerie van Buitenlandse betrekkingen van het land waar het huwelijk c.q. de echtscheiding plaatsvond en/of legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist.
  • Indien u niet een op Aruba geboren Nederlander of aldaar genaturaliseerd bent, dient u een recent besluit (verklaring of beschikking/vergunning) van de DIMAS te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat tegen uw (her)vestiging hier te lande. Zie voor meer informatie de landsverordening toelating en uitzetting (LTU) en de website van de DIMAS (www.dimasaruba.aw).

Let op: U kunt u zich pas herinschrijven op het moment dat u daadwerkelijk in Aruba bent teruggekeerd.

 

2. Overige inschrijvingen via afspraak

Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. Kies Gegevensverwerking/Inschrijving. U krijgt dan een afspraak voor het inschrijven in het bevolkingsregister van Aruba bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

Let op! Voor inschrijving van een gezin maakt u een aparte (opvolgende) afspraak per gezinslid.  Om u (en uw gezin) in te schrijven in het bevolkingsregister dient u persoonlijk aanwezig te zijn bij het hoofdkantoor van de DBSB te Schoolstraat. Ook eventuele kinderen dienen aanwezig te zijn.

 

Meenemen

 • Geldig paspoort;
 • Een recent origineel afschrift van uw geboorteakte (niet ouder dan een jaar), tenzij u op Aruba bent geboren of tenzij u zich minder dan vijf jaar geleden heeft uitgeschreven (bij herinschrijving) (voor personen geboren buiten het Koninkrijk dienen de akten geappostilleerd en/of gelegaliseerd te zijn met een apostille van het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van het land van herkomst en /of legalisatie van de Nederlandse Ambassade).
 • Een huur- of koopcontract van de woning of schriftelijke toestemming van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
 • Een bewijs van uitschrijving als u zich vanuit Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op Aruba komt vestigen.
 • Indien u gehuwd of gehuwd bent geweest, of een geregistreerd partnerschap (GP) hebt of hebt gehad, een origineel afschrift van uw huwelijksakte/akte van GP en/of echtscheidingsakte/akte beëindiging GP. Is het huwelijk/GP ontbonden door het overlijden van uw echtgenoot/partner, dan dient u een afschrift  van de overlijdensakte te overleggen. Voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van het Ministerie van Buitenlandse betrekkingen van het land waar het huwelijk c.q. de echtscheiding plaatsvond en/of legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist.
 • Indien u niet een op Aruba geboren Nederlander of aldaar genaturaliseerd bent, dient u een recent besluit (verklaring of beschikking/vergunning) van de DIMAS te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat tegen uw (her)vestiging hier te lande. Zie voor meer informatie de landsverordening toelating en uitzetting (LTU) en de website van de DIMAS (www.dimasaruba.aw).

Let op: Van alle bovengenoemde documenten dient u zowel het origineel als een kopie mee te brengen.

Bij inschrijving van een baby bij toevallige geboorte in het buitenland (buiten het Koninkrijk), dient de geboorteakte voorzien te zijn van een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of legalisatie van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte.

Bijzonderheden

Legalisatie documenten

In bepaalde gevallen moeten uw buitenlandse documenten ook gelegaliseerd zijn. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

Vertaling

Alle documenten die niet in het Nederlands, Engels of Spaans zijn gesteld, dienen te worden vertaald door een beëdigde vertaler. We controleren uw documenten op echtheid. Indien nodig, wordt het originele document ingehouden voor nader onderzoek.

Uittreksel bevolkingsregister

Nadat u zich heeft ingeschreven in het bevolkingsregister, kunt u na maximaal twee weken een afspraak maken om een uittreksel uit het bevolkingsregister bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2 te komen halen. Ook kan dit bij een van de Hulpbestuurskantoren te Noord, Paradera, Sta. Cruz, Savaneta en San Nicolaas worden afgehaald. We vragen u de gegevens te controleren en te reageren als iets niet klopt.

Algemeen

Indien een kind op Aruba is geboren uit ouders die vreemdeling zijn, dient het kind eerst een verblijfsvergunning te hebben, voordat het ingeschreven kan worden in het bevolkingsregister. Er wordt wel een geboorteakte opgemaakt die wordt ingeschreven in de register van de burgerlijke stand. Een kind dat op Aruba is geboren uit (een) Nederlandse ouder(s) wordt wel direct ingeschreven in het Bevolkingsregister.

Een verklaring van inschrijving is een bewijs dat aangeeft gedurende welke periode(s) men ingeschreven is (geweest) in het bevolkingsregister (kosten Awg. 10,00).

** Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan.

Uitgiftepunt Aanvragen kunnen op afspraak worden gedaan aan de balie van het hoofdkantoor van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2, Oranjestad.
Meenemen Paspoort
Wachtduur maximaal 2 weken
Kosten  Afl. 5,00 voor uittreksel uit het bevolkingsregister

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie