Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Erkenning

De erkenning van een kind regelt het juridische ouderschap als u ongehuwd bent. U kunt het kind (laten) erkennen door een akte van erkenning op te laten maken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij erkenning krijgt het kind de achternaam van de erkenner. De moeder en de erkenner moeten samen persoonlijk langskomen.

Let op: Op grond van de wet (Burgerlijk Wetboek) kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren tot het opmaken van een akte van erkenning of latere vermelding over te gaan, indien hij/zij van oordeel is dat de openbare orde zich hiertegen verzet (schijnerkenning), tenzij de erkenner met een DNA-bewijs kan aantonen dat hij de biologishe ouder is of aannemelijk is dat er family life bestaat. DNA-testen dienen te zijn afgenomen door een door de Dienst Burgerlijke Stand erkend laboratorium (LabHOH (voorheen: Landslaboratorium), Laboratorio Familiar en Medlab). Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Tegen een weigering kunnen betrokkenen in beroep gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

 

Hoe kunt u een kind erkennen?

U kunt hiervoor een afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor het doen van de erkenning bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2. De erkenningsakte wordt meteen opgemaakt.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld: paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de erkenner en de moeder;
 • Indien nodig resultaat DNA-onderzoek;
 • Een verklaring van ongehuwd van de moeder (indien van toepassing: De verklaring dient voorzien te zijn van een apostille van het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van het land van herkomst en /of legalisatie van de Nederlandse Ambassade)

Verdere informatie over de erkenning

Wanneer kunt u een kind erkennen

 • U kunt het kind al erkennen voordat het is geboren. Dit noemen we de erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Als het kind al is geboren, kunt u dit bij de geboorteaangiftedoen of  De moeder moet haar toestemming geven voor de erkenning van het kind.
 • Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud, moet het kind ook toestemming geven voor de erkenning.
 • Bij kinderen van 16 jaar en oudergeeft alleen het kind toestemming voor de erkenning en is de toestemming van de moeder niet vereist.

Erkenning kan niet plaatsvinden als:

 • de vader minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt;
 • indien het kind de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zonder voorafgaande toestemming van de moeder;
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kind van twaalf jaren of ouder;
 • door een man tussen wie en het kind een leeftijdsverschil van minder dan zestien jaren bestaat, tenzij aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is;
 • na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van geboorte (5 dagen) van het kind, tenzij
  • aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is (DNA-test);
  • tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan.(bewijs van family life).

Let op: Indien u na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind wilt uitoefenen, dient u dit bij het Gerecht in Eerste Aanleg te verzoeken (artikel 1:252 jo. artikel 1:244 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie