Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Echtscheiding

Echtscheiding

Echtscheiding in Aruba 

Bent u in Aruba gescheiden? Dan dient u de rechterlijke uitspraak van echtscheiding binnen zes maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden, in te schrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB). De inschrijving gebeurt op verzoek van beide partijen of één van hen. Ook kan uw advocaat de echtscheiding in uw opdracht inschrijven in het register van de Burgerlijke Stand. U dient uw advocaat hier specifiek voor te machtigen.

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) verwerkt de uitspraak in het register van de Burgerlijke Stand. Hierna is het huwelijk pas officieel ontbonden. U kunt de inschrijving van de echtscheiding op twee manieren doen:

 1. Via een afspraak:

U kunt hiervoor een afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor het inschrijven van de echtscheiding bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2. De inschrijving van de echtscheiding wordt dan ter plekke verwerkt.

Meenemen:

 • Beschikking van de rechter;
 • Verklaring van de griffier van de rechtbank waarin de datum is vermeld waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan;
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Bij inschrijving door advocaat: machtiging door cliënt.

 

 1. Via e-mail.

U kunt hiervoor een mail sturen naar burgerlijkestand@censo.aw. U dient bijgaande formulier verzoek inschrijving echtscheiding in te vullen en ondertekenen: verzoek echtscheiding

Meesturen:

 • Beschikking van de rechter;
 • Verklaring van de griffier van de rechtbank waarin de datum is vermeld waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan;
 • Ondertekend verzoek inschrijving echtscheiding;
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Bij inschrijving door advocaat: machtiging door cliënt.

Let op:  Binnen zes (6) maanden inschrijven: Binnen zes (6) maanden nadat de beschikking van de rechter onherroepelijk is geworden, ofwel de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, moet uw echtscheiding gemeld zijn bij de DBSB. Als de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan is de uitspraak definitief. Dat betekent dat niemand meer tegen de beslissing in hoger beroep kan gaan. Indien het verzoek tot inschrijving van de echtscheiding niet is gedaan uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van kracht van gewijsde, verliest de beschikking haar kracht, en blijft u getrouwd.

 

Echtscheiding in het buitenland 

Bent u in het buitenland gescheiden? Dan dient u de buitenlandse rechterlijke uitspraak van echtscheiding in te schrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB). U kunt dit doen:

Via een afspraak:

U kunt hiervoor een afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor de inschrijving van de buitenlandse echtscheiding bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2. De inschrijving wordt dan ter plekke verwerkt.

Let op: Bent u binnen het Koninkrijk gescheiden, dan dient u eerst de rechterlijke uitspraak van echtscheiding in te schrijven bij de Burgerlijke Stand van het land waar u gescheiden bent.

 

Meenemen:

 • Beschikking van de buitenlandse rechter met apostille;
 • Indien van toepassing: registratie van de echtscheiding op de huwelijksakte en/of geboorteakte in het land waar de echtscheiding is uitgesproken (b.v. Colombia);
 • Echtscheiding binnen het Koninkrijk: akte van inschrijving van de rechterlijke uitspraak van echtscheiding of, indien u in hetzelfde land van het Koninkrijk bent gehuwd en gescheiden, de huwelijksakte met latere vermelding echtscheiding;
 • Een geldig identiteitsbewijs van beiden.

Op Aruba gehuwd en in het buitenland gescheiden
Als uw huwelijk in Aruba werd voltrokken, dan verwerkt de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) de buitenlandse echtscheiding in het register van de Burgerlijke Stand door een latere vermelding van echtscheiding op te maken. Bent u ingezetene, dan wordt de echtscheiding vervolgens ook opgenomen in het bevolkingsregister.

In het buitenland gehuwd en gescheiden
De echtscheiding wordt alleen opgenomen in het bevolkingsregister.

 

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie