Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Openbare aanbesteding: Technisch ontwerp, implementatie en operationeel beheer

Published on 20/05/2016

Korte Omschrijving: Het doel van de opdracht is het ontwerpen van een “nieuwe” technische infrastructuur, de implementatie ervan, migratie van bestaande systemen en operationeel beheer.

Uitvoeringstermijn: Binnen 6 maanden na gunning.

Directievoerder: Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo/DBSB).

Opdrachtgever: Land Aruba

Bestek: Het bestek is vanaf 20 mei 2016 verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2 tegen betaling van AWG. 50,00.

Inlichtingen: Inlichtingen worden enkel verstrekt op 27 mei 2016 om 15.00 uur ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen evenwel uiterlijk op 26 mei 2016 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden ingediend voor 17.00 uur.

Nota van Inlichtingen: De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 6 juni 2016 via e-mail aan de deelnemende partijen verstrekt.

Inschrijvingen: De inschrijving dient uiterlijk op 13 juni 2016 vóór 15.00 uur in de daarvoor bestemde bus bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingediend (Gebouw Stadhuis). De inschrijving geschiedt door gebruikmaking van het originele formulier dat bij het bestek is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in viervoud (1 origineel en 3 kopieën).

Openbare aanbesteding: De aanbesteding zal op 13 juni 2016 om 15.00 uur plaatsvinden ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Aruba.

Gestandsdoeningtermijn: 90 dagen

Financiering: Fondo Desaroyo Aruba (FDA).

Correspondentieadres:

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Schoolstraat 2, Aruba
Tel: (297) 5223676 (52-Censo)
Fax: (297) 583-9160

Contactpersonen bij de DBSB :

1.Hoofd Managementondersteuning DBSB
Mw. Ayesha (Karina) Staring-Engelbrecht (BA)
E-mail: Ayesha.Engelbrecht@censo.aw en/of ayesha.engelbrecht@aruba.gov.aw – Direct Tel: 5223655

2.Programmamanager
Dhr. Ing. Geward Bikker
Email: Geward.Bikker@censo.aw -Direct 5223651/Mobiel:5610782

3.Financieel controleur
Mw. Henriette Odryzynski
E-mail: Henriette.Odryzynski@aruba.gov.aw – Direct: Tel: 5223678

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie