Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Openbare aanbesteding: Opschoning bevolkingsregister bij de DBSB

Published on 24/11/2015

Korte Omschrijving: Het aantrekken van een consultant die belast wordt met het project opschonen van het bevolkingsregister van de DBSB, naar aanleiding van de geconstateerde verschillen, die voorkomen uit een bestandsvergelijking tussen het clientenbestand van AZV, het bevolkingsregister en immigratiesysteem (RADEX).

Uitvoeringstermijn: Binnen 6 maanden na gunning.

Directievoerder: Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo/DBSB).

Opdrachtgever: Land Aruba

Bestek: Het bestek is vanaf 20 november 2015 verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2 tegen betaling van AWG. 50,00

Inlichtingen: Inlichtingen worden enkel verstrekt op 27 november 2015 om 10:00 uur ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen evenwel uiterlijk op 26 november 2015 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden ingediend.

Nota van Inlichtingen: De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 7 december 2015 via e-mail aan de deelnemende partijen
verstrekt.

Inschrijvingen: De inschrijving dient uiterlijk op 18 december 2015 vóór 11.00 uur in de daarvoor bestemde bus bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingediend (Gebouw Stadhuis). De inschrijving geschiedt door gebruikmaking van het originele formulier dat bij het bestek is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in viervoud (1 origineel en 3 kopieën).

Openbare aanbesteding: De aanbesteding zal op 18 december 2015 om 11.00 uur plaatsvinden ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Aruba.

Gestandsdoeningtermijn: 90 dagen

Financiering: Fondo Desaroyo Aruba (FDA).

Correspondentieadres:

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
Schoolstraat 2, Aruba
Tel: (297) 5223676 (52-Censo)
Fax: (297) 583-9160

Contactpersonen bij de DBSB :
1.Hoofd Managementondersteuning DBSB
Mw. Ayesha (Karina) Staring-Engelbrecht (BA)
E-mail: Ayesha.Engelbrecht@censo.aw en/of ayesha.engelbrecht@aruba.gov.aw – Direct Tel: 5223655

2.Programmamanager
Dhr. ing.Geward Bikker
Email: Geward.Bikker@censo.aw-Direct 5223651/Mobiel:5610782

3.Financieel controleur
Mw. Henriette Odryzinski
E-mail: Henriette.Odryzinski@censo.aw – Direct: Tel: 5223651

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie