Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Openbare aanbesteding: ID-Kaarten vervaardigen bij de DBSB

Published on 05/08/2015

Korte Omschrijving: Het doel van deze opdracht is de benodigde hardware en software aan te schaffen en te installeren voor het vervaardigen van de Arubaanse ID-kaarten bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Uitvoeringstermijn: Binnen 6 maanden na gunning.

Directievoerder: Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

Opdrachtgever: Land Aruba

Bestek: Het bestek is vanaf 4 mei 2015 verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2 tegen betaling van AWG. 50,00.

Inlichtingen
Inlichtingen worden enkel verstrekt op 12 mei 2015 om 10:00 uur ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen evenwel uiterlijk op 11 mei 2015 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden ingediend.

Note van Inlichtingen
De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 19 mei 2015 via e-mail aan de deelnemende partijen verstrekt.

Inschrijvingen
De inschrijving dient uiterlijk op 8 juni 2015 vóór 11.00 uur in de daarvoor bestemde bus bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingediend (Gebouw Stadhuis). De inschrijving geschiedt door gebruikmaking van het originele formulier dat bij het bestek is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in viervoud (1 origineel en 3 kopieën).

Openbare aanbesteding: De aanbesteding zal op 8 juni 2015 om 11.00 uur plaatsvinden ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Aruba.

Financiering: Fondo Desaroyo Aruba (FDA).

Correspondentieadres:
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
Schoolstraat 2, Aruba
Tel: (297) 5223676 (52-Censo)
Fax: (297) 583-9160

Contactpersonen bij de DBSB:
Hoofd Managementondersteuning DBSB
belast met de FDA projecten
Mw. Ayesha (Karina) Staring-Engelbrecht (BA)
E-mail: Ayesha.Engelbrecht@censo.aw en/of ayesha.engelbrecht@aruba.gov.aw – Direct Tel: 5223655

Senior medewerker Informatievoorziening en Automatisering
(Programmamanager)
Dhr. Ing. Geward Bikker
E-mail: Geward.Bikker@censo.aw – Direct: Tel: 5223651

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie