Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

UPDATE 3 mei 2020 voorzorgsmaatregelen

Published on 03/05/2020

INFORMATIE-Nederlands – UPDATE 3 mei 2020

Geachte cliënten van Censo,

 Om te kunnen voldoen aan de regels van ‘social distancing’ en om samenscholing te voorkomen, is Team  Censo bezig beschermingsmaatregelen te implementeren in haar kantoren en haar procedures aan te passen (alleen online dienstverlening en via afspraak).

OM DIE REDEN KAN DE CENSO HAAR DEUREN NOG NIET OPENEN VOOR PUBLIEK.

Op korte termijn volgt meer informatie over de dienstverlening van Censo en de wijze waarop.

Ondertussen blijft CENSO de volgende diensten bieden:

Produkt dienstverlening
Opmaken geboorteakte (registratie van uw baby) Volg de instructie zoals u die in het hospitaal heeft gekregen voor de registratie van uw baby, te weten:

 

Stuur een mail naar censo.acta@gmail.com met de volgende informatie:

–          Roze of blauwe geboortekaartje

Schrijf de naam die u baby wilt geven op de achterkant (beide kanten scannen)

–          Kopie geldig identiteitsbewijs van de moeder (en indien van toepassing van de vader)

–          In geval van erkenning: stuur de verklaring burgerlijke staat die u in het ziekenhuis hebt gekregen mee.

 

Vergeet niet een telefoonnummer te vermelden, waar wij u kunnen bereiken!

 

Wanneer u de geboorteakte komt ondertekenen, neem a.u.b. het origineel mee van:

–       Het geboortekaartje

–       Geldig identiteitsbewijs

–       Indien van toepassing, verklaring burgerlijke staat

 

Opmaken overlijdensakte De begrafenisondernemers zijn op de hoogte gesteld over de gewijzigde manier van werken.

 

De begrafenisondernemers sturen hun verzoek via e-mail naar censo.acta@gmail.com.

 

ALLE ANDERE DIENSTEN/PRODUCTEN OF AFSPRAKEN ZIJN GEANNULLEERD TOT NADER BERICHT.

Voor dringende zaken of vragen, kunt u contact opnemen met de volgende e-mail: info@censo.aw.

Stuurt u a.u.b. een kopie van een geldig identificatiemiddel (paspoort/ID/Rijbewijs) mee.

Houdt er rekening mee dat, afhankelijk van de urgentie en de hoeveelheid verzoeken, de beantwoording van uw mail enige tijd in beslag kan nemen.

Dank voor uw medewerking en begrip.

Aanvullende informatie

  •  Voor de AZV is geen uittreksel bevolkingsregister nodig (papel di Awg. 5,00). Zie de website AZV voor meer informatie https://www.azv.aw/pap/noticia
  • De schoolbesturen zijn op de hoogte gesteld dat de Censo op dit moment geen documenten kan verstrekken.
  • Directie Onderwijs/studielening: er is een regeling getroffen met de Directie Onderwijs m.b.t. de in te dienen documenten van Censo.

 

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie