Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Overlijden

Overlijden

Van ieder overlijden op Aruba wordt een akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bevoegd tot aangifte van overlijden is de begrafenisondernemer die wordt gemachtigd door de familieleden tot het doen van de aangifte. Bij het doen van aangifte van overlijden dient er een bewijs van overlijden te worden meegenomen van de arts die de dood heeft geconstateerd en, indien aanwezig, een trouwboekje.

Tevens kunnen de familieleden van een persoon die in het buitenland is overleden, het overlijden inschrijven in het bevolkingsregister door overlegging van een akte van overlijden ( voor landen buiten het koninkrijk, dient de akte voorzien te zijn door een apostille en/of legalisatie van Nederlandse ambassade).

Aangifte doen

De begrafenisondernemer doet aangifte van overlijden.

Waar doet u aangifte?

De aangifte van overlijden gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de DBSB.

Verlof tot begraven of crematie

De begrafenis of crematie vindt niet plaats zonder afgifte van een verlof tot begraven of cremeren door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het verlof wordt pas afgegeven als alle benodigde documenten zijn overgelegd.

Inleveren paspoort

Indien de overledene de Nederlandse nationaliteit bezit, dient het paspoort van de overledene overgelegd te worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een paspoort vervalt van rechtswege op het moment dat de houder is overleden.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een verklaring van een arts van het overlijden;
  • de doodsoorzaakverklaring voor de Directie Volksgezondheid (B-envelop);
  • indien van toepassing: het trouwboekje;
  • indien van toepassing: het Nederlandse paspoort van de overledene.

Kosten

Beschrijving Prijs
akte van overlijden Awg15,00

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie