Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Opschoning

Huisbezoek naar aanleiding van Project Opschoning Bevolkingsregister

In verband met het project Opschoning Bevolkingsregister DBSB gaat CORE N.V., in opdracht van CENSO, huisbezoeken afleggen bij personen over wie twijfels bestaan of zij daadwerkelijk in Aruba wonen en die geen gehoor hebben gegeven aan de verschillende oproepen per brief en in de media. Deze bezoeken vinden plaats van 6 april t/m 21 april 2017.

CORE N.V. heeft reeds eerdere stappen ondernomen om deze personen te bereiken:

  1. Er is een oproepingsbrief gestuurd naar het adres van deze personen; en
  2. Deze personen zijn opgeroepen op basis van publicatie van de ID-nummers in de lokale kranten en op deze webpagina.

Deze personen worden opgeroepen om te controleren of men daadwerkelijk in Aruba woont en op het adres dat is geregistreerd in het bevolkingsregister.

Als derde en tevens laatste stap gaat CORE N.V., in samenwerking met CBS Aruba, huisbezoeken afleggen bij personen die niet hebben gereageerd op de oproepbrief die werd verstuurd in de periode december 2016-half januari 2017 en die ook niet hebben gereageerd op de oproep op basis van publicatie van de ID-nummers in de lokale kranten en op deze webpagina in maart 2017.

Onze vertegenwoordigers zullen in de periode van 6 april t/m 21 april 2017 ongeveer 5050 adressen bezoeken, om zo de werkelijke woonplaats van ongeveer 7979 personen proberen vast te stellen. Indien u een vertegenwoordiger van CORE N.V. aan de deur krijgt, verzoeken wij U vriendelijk de nodige medewerking te geven.

De vertegenwoordigers identificeren door middel van een badge met een foto en hun gegevens (naam en achternaam) en contactgegevens van CORE N.V. Ook heeft iedere vertegenwoordiger een brief bij zich met informatie over het project.

Indien onze vertegenwoordigers bij uw adres zijn geweest op een tijdstip waarop u niet thuis was, wordt er een brief achtergelaten met verdere instructies voor de persoon van wie wordt vermoed dat hij/zij niet meer in Aruba woont. Wij verzoeken betrokkene deze instructies te volgen, omdat dit namelijk gevolgen kan hebben voor zijn/haar inschrijving in het Bevolkingsregister van Aruba. De huiseigenaar of bewoner van het adres kan desgewenst contact opnemen met CORE N.V. op het telefoonnummer 5648723.

Het is voor Land Aruba heel belangrijk om te kunnen beschikken over een juist, correct en betrouwbaar bevolkingsregister. De burger is wettelijk verplicht de juiste informatie te verschaffen om zo het bevolkingsregister correct en up-to-date te houden. Vergeet niet dat elk onjuist geregistreerd gegeven of elke onterecht ingeschreven persoon financiële gevolgen heeft voor Land Aruba, de sociale fondsen en uiteindelijk de burger.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor een correct en betrouwbaar bevolkingsregister en het waarborgen van onze sociale fondsen.

Nos Pais, nos responsabilidad!!

Voor meer informatie, bel Core N.V.  op het telefoonnummer 5648723.

 

Oproep op basis van ID (cedula)

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) is van start gegaan met het project Opschoning bevolkingsregister DBSB. DBSB heeft uit een eerder onderzoek geconstateerd dat er vermoedelijk/mogelijk personen zijn waar er twijfels bestaat over hun werkelijke woonplaats. Bij start van het project, eind 2016, betrof het uiteindelijk 11.929 personen.

De eerste stap is door CORE N.V. ondernomen om deze personen te bereiken, middels het versturen van brieven naar het adres genoteerd in het bevolkingsregister. Deze personen worden opgeroepen om te voorkomen dat men ten onrechte uitgeschreven wordt en te controleren of men Aruba als werkelijke woonplaats heeft, respectievelijk of men werkelijk op het opgegeven adres verblijft.

De tweede stap is het oproepen van personen op basis van identiteitsnummer (ID-nummer). DBSB doet een dringend bericht op degenen die in deze publicatie vermeld worden. Indien uw identiteitsnummer in deze publicaties verschijnt, wordt u nogmaals en voor de laatste keer opgeroepen om te verschijnen te Sabana Blanco 68C op dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 15:00 uur. U dient uw PASPOORT(EN) mee te nemen.

Personen met een identiteitsnummer binnen de reikwijdte van 00.01.01.40 tot en met 65.12.29.43 dienen zich te melden van 14 maart tot en met 16 maart 2017.

PublicatieID 00.01.01.40 – 65.12.29.43

Personen met een identiteitsnummer binnen de reikwijdte van 65.12.30.35 tot en met 87.12.17.37dienen zich te melden van 21 maart tot en met 23 maart 2017.

PublicatieID 65.12.30.35 – 87.12.17.37

Personen met een identiteitsnummer binnen de reikwijdte van 87.12.18.41 tot en met 99.12.30.40 dienen zich te melden van 28 maart tot en met 30 maart 2017.

PublicatieID 87.12.18.41 – 99.12.30.40

Indien u wel op Aruba woont maar niet op hetzelfde adres staat ingeschreven waar u gehuisvest bent, dient u tevens de volgende bescheiden mee te nemen:

  • Een huurcontract of een schriftelijke machtiging van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Het is uiterst belangrijk om te beschikken over een juist, correct en betrouwbaar bevolkingsregister. De burger is wettelijk verplicht de juiste informatie te verschaffen om zo het bevolkingsregister schoon te (be)houden.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor een correct en betrouwbaar bevolkingsregister en het waarborgen van onze sociale fondsen.

Nos Pais, nos responsabilidad!!

Introductie Project Opschoning bevolkingsregister DBSB

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB)

De DBSB is onder andere verantwoordelijk voor het houden van een correct en betrouwbaar bevolkingsregister. Conform de wettelijke regelingen omtrent het bevolkingsregister wordt de bevolking geacht te bestaan uit hen die werkelijk woonplaats in Aruba hebben. Een juiste vaststelling en vastlegging van de personen die werkelijk op Aruba hun woonplaats hebben en die daartoe gerechtigd zijn, is dus van essentieel belang.

Elk onjuist geregistreerd gegeven of elke onterecht ingeschreven persoon heeft financiële gevolgen voor Land Aruba, de sociale fondsen en uiteindelijk iedere burger van Aruba zelf. Het is daarom van uiterst belang dat het bevolkingsregister correct en betrouwbaar is en blijft. Personen die hier niet wonen, dienen daarom niet ingeschreven te staan.

DBSB heeft, in samenwerking met AZV en IASA, een bestandsvergelijking gedaan tussen de registratie van personen die ingeschreven zijn bij de AZV en personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. De bestandsvergelijking heeft geresulteerd in een lijst van circa 12.500 personen waar twijfels bestaat over hun werkelijke woonplaats.

Gelet op het bovenstaande heeft de DBSB het project ‘Opschonen van het bevolkingsregister van de DBSB’ opgestart met als hoofddoelstelling het bevolkingsregister op te schonen c.q. te actualiseren. Dit is alleen mogelijk als de burger te allen tijde de juiste gegevens aan de DBSB verschaft.

Op basis van een openbare aanbesteding is de uitvoering van het project aan het bedrijf CORE N.V., gevestigd te Curaçao, gegund. CORE N.V. zal conform opdracht verschillende stappen gaan ondernemen die moeten leiden tot een opgeschoond bevolkingsregister.

De eerste stap is om alle personen die op de bovengenoemde lijst voorkomen, een brief te sturen waarin zij/hij verzocht wordt om zich te melden op het aangegeven adres, dag en tijdstip. Het is van essentieel belang om zich te melden om niet de risico te lopen uitgeschreven te worden uit het bevolkingsregister.

Gedurende het project zal CORE N.V. de overige stappen ondernemen om degenen die op de lijst voorkomen te bereiken, met als doel het voorkomen dat men ten onrechte uitgeschreven zal worden en te controleren of men Aruba als werkelijke woonplaats heeft, respectievelijk of men werkelijk op het opgegeven adres verblijft. Deze stappen zullen gedurende het project bekend worden gemaakt.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor een correct en betrouwbaar bevolkingsregister en het waarborgen van onze sociale fondsen.

Nos Pais, nos responsabilidad!!

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie