Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Inschrijving

Komt u vanuit het buitenland en gaat u zich op Aruba vestigen? Dan dient u zich te laten inschrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

Let op! Om u (en uw gezin) in te schrijven in het bevolkingsregister dient u persoonlijk langs te komen bij het hoofdkantoor van de DBSB te Schoolstraat. Ook eventuele kinderen dienen persoonlijk mee te komen.

Meenemen

  • Geldig paspoort
  • Geboorteakte, als U nog niet eerder bent geregistreerd bij de DBSB (voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of een legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist);
  • Een huur- of koopcontract van de woning of schriftelijke toestemming van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u zich vanuit Nederland, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba op Aruba komt vestigen.
  •  Indien u gehuwd of gehuwd bent geweest, uw huwelijksakte/echtscheidingsakte (voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van de autoriteiten van het land waar het huwelijk/de echtscheiding plaatsvond en/of een legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist)
  • Indien u niet een op Aruba geboren Nederlander of aldaar genaturaliseerd bent, dient u een besluit (verklaring of beschikking/vergunning) van de DIMAS te overleggen. Zie voor meer informatie de landsverordening toelating en uitzetting (LTU) en de website van de DIMAS (www.dimasaruba.aw)

LET OP!! Van alle bovengenoemde documenten zowel de originele als een kopie meebrengen.

Bij inschrijving van een baby bij toevallige geboorte in het buitenland(buiten het Koninkrijk), dient de geboorteakte voorzien te zijn van een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of legalisatie van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte.

Bijzonderheden

Legalisatie documenten

In bepaalde gevallen moeten uw buitenlandse documenten ook gelegaliseerd zijn. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

Vertaling

Alle documenten die niet in het Nederlands, Engels of Spaans zijn gesteld, dienen te worden vertaald door een beëdigde vertaler. We controleren uw documenten op echtheid. Indien nodig, wordt het originele document ingehouden voor nader onderzoek.

Uittreksel bevolkingsregister

Nadat u zich heeft ingeschreven in het bevolkingsregister, kunt u na maximaal twee weken een uittreksel uit het bevolkingsregister komen halen bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2 of bij een van de Hulpbestuurskantoor te Noord, Paradera, Sta. Cruz, Savaneta en San Nicolaas. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering (AZV) regelen en een bankrekening openen. We vragen u de gegevens te controleren en te reageren als iets niet klopt.

Algemeen

Iedereen die op Aruba zijn/haar werkelijke woonplaats heeft en tegen wie geen bezwaren bestaan voor hun toelating cfm. de Landsverordening, Toelating en Uitzetting (LTU) (namelijk degenen die onder art 1 LTU vallen, die van rechtswege zijn toegelaten of die een verblijfsvergunning hebben) worden ingeschreven in het bevolkingsregister. Indien een kind op Aruba is geboren uit ouders die vreemdeling zijn, dient het kind eerst een verblijfsvergunning te hebben, voordat het ingeschreven kan worden in het bevolkingsregister. Er wordt wel een geboorteakte opgemaakt die wordt ingeschreven in de register van de burgerlijke stand. Een kind dat op Aruba is geboren uit Nederlandse ouder(s) wordt wel direct ingeschreven in het Bevolkingsregister. Een verklaring van inschrijving is een bewijs dat aangeeft gedurende welke periode(s) men ingeschreven is (geweest) in het bevolkingsregister (kosten Awg. 10,00).

** Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan.

 

Uitgiftepunt Aanvragen kunnen worden gedaan aan de balie van het hoofdkantoor van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2, Oranjestad.
Meenemen Paspoort
Wachtduur maximaal 2 weken
Kosten  Afl. 5,00 voor uittreksel uit het bevolkingsregister

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie