Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Echtscheiding

Echtscheiding Bent u uit de echt gescheiden? Dan dient u dit binnen zes maanden na de rechterlijke uitspraak van echtscheiding in te schrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).De ambtenaar van de Burgerlijke Stand verwerkt de uitspraak in het register van de Burgerlijke Stand. Hierna is het huwelijk pas officieel ontbonden. U kunt dit doen door: Vrije inloop U kunt uw echtscheiding inschrijven via vrije inloop bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2. Uw echtscheiding wordt dan ter plekke verwerkt. Wie kan een echtscheiding inschrijven De inschrijving gebeurt op verzoek van beide partijen of één van hen. Ook kan uw advocaat de echtscheiding in uw opdracht inschrijven in het register van de Burgerlijke Stand. U dient wel uw advocaat hier specifiek voor te machtigen. Meenemen bij de aangifte Bij inschrijving van de echtscheiding dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • Beschikking van de rechter;
  • Verklaring van de griffier van de rechtbank waarin de datum is vermeld waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Bij inschrijving door advocaat: machtiging door client.
LET OP!!!  Binnen zes (6) maanden inschrijven: Binnen zes (6) maanden nadat het vonnis van de rechter onherroepelijk is geworden, ofwel de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, moet uw echtscheiding gemeld zijn bij de DBSB. Als de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan is de uitspraak definitief. Dat betekent dat niemand meer tegen de beslissing in hoger beroep kan gaan. Indien het verzoek tot inschrijving van de echtscheiding niet is gedaan uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van kracht van gewijsde, verliest de beschikking haar kracht, en blijft u getrouwd.

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie